Kirie sanctorum ungarice*

Menybéli szenteknek eörök diczösege:
Jesus Christus irgalmaz nekünk.
Christe ki mü értünk megh koronaztatal,
Jesus Christus irgalmaz nékünk.
Kegis annia Szüz Maria,
szent fiadot értünk kerjed,
bocziassa megh mü büneinket.

Kézirata:

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 99a. – Cím: KIRIE SANCTORUM UNGARICE.

Kyrie-trópus, a magyarországi forrásokból ismert Kyrie sanctorum lumen kezdetű latin trópus fordítása. Másik fordítása Kájoni Cantionale catholicumában (1676, 1) Kyrie. Szenteknek fénye kezdettel található (vö. Ad rorate sz.).

Versforma: 12–9 (a–b), 12–9 (c–b), 8–8–9 (d–e–e).

Feltehetően gregorián dallamra énekelték, amely korábban szájhagyományban élt, majd bekerült a Cantus catholici 1703-i kiadásába (vö. RMDT II., 124.1., 45. sz. jz.).
Hátra Kezdőlap Előre