Kájoni János

Kyrie magne Deus*

Nota eadem

KYRIE, Nagy hatalmú, örök mindenható Isten;
ki könyörülsz az Emberen.
Légy irgalmas mi-nékünk.
CHRISTE, Fiú Isten, Adám vétkét,
te mosád-el szennyét.
Irgalmazz nékünk.
KYRIE, Isten Ember Emmanuel fel-kereste:
Adám Atyánk mit el-veszte.
Légy irgalmas mi-nékünk

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 507. – Cím: Kyrie Magne Deus. – Nótajelzés: Nota eadem. [Feltehetően a gyűjteményben található kyrie-trópusok közös dallamára utal.] Előtte a latinja Kyrie, magnae Deus potentiae kezdettel. Kiad. Dankó 314. – Megtalálható a második kiadásban is (1719, 434).

A latin és a magyar szöveg a dallammal együtt először Szőlősy Benedek Cantus catholicijének 1703-i kiadásában (346.1.) jelent meg először.

Kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. A Cantionale catholicum előszavának tanúsága szerint szerzője Kájoni János. Mintája a Kyrie, magnae Deus potentiae kezdetű trópus három strófás változata volt. A kilenc versszakból álló teljes forma a XIV. században német földön keletkezett (Chevalier 10956; AH 47, 158), és a  XVI. század elején magyarországi liturgikus könyvekben is megtalálható (Kassai-graduále, OSzK Cod.Lat 172; Patai-graduale, OSzK Cod.Lat 484). A Kájoninál található rövidített változat 1. és 3. versszaka az eredeti latin trópusból való. A minta szövege, amely alighanem ugyancsak Kájoni műve, a következő:


Kyrie,
Magnae Deus potentiae,
Liberator hominis,
Transgressoris mandati,
Eleison.
Christe,
Genitaeque culpas Adae
Qui venisti solvere.
Eleison.
Kyrie,
Cuius natus Emmanuel restauravit:
Quod Adam primus homo perdidit.
Eleison.

Versforma: 15–8–7 (a–a–b), 10–6–5 (c–c–b), 15–8–7 (d–d–b).

Papp Géza megállapítása szerint (RMDT II., 124.1.) példa a cseh nyelvterületen már korábban használatos kyrie-trópusok meghonosodására.
Hátra Kezdőlap Előre