Sanctvs*

Nótája, Oh születendö hozzánk jövendö

SAnctus, ter Sanctus Dominus Deus, Sanctus in excelsis:
Pleni sunt Coeli, Coeli et Terra gloriâ tuâ.
Szent vagy örökké Atya Ur Isten, Mind Földön és Mennyen.
Szent vagy Uraság, tellyes Háromság, egy hatalmasság.
Ur Jesus Christus, Szent Háromságnak második személlye,
Nagy érdemével Szent Országába Lelkünk emellye.
Aldott Szent Lélek, Szent Háromságnak harmadik személlye;
add hogy lelkünkben ajándékidnak lehessen helyen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 166. – Cím: SANCTVS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö hozzánk jövendö].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 70).

A Szentháromságot dicsőítő Sanctus-trópus Vízkereszt utáni időre. Lásd Resonemus vngarice c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 16–15 (a–a); a sorok 5/5/6 és 5/5/5 üteműek, helyenként belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz. – Szövegét, dallamát és népzenei gyűjtésből előkerült változatát közölte Szabolcsi, MZK 51. 1.
Hátra Kezdőlap Előre