Nagypénteki kereplő

E. A. Poe emlékének

 
 Jut eszedbe még a hang,
 Gingalang,
 Szárnyaló, vad, büszke dalban
 A harang –?
 Tegnap volt, vagy sose szólt a
 Nászharang?
 Lett belőle vészharang,
 Vészharangból gyászharang,
 Aztán elnémult a hang.
Nász se volt és gyász se volt és vész se volt,
Tán nem is harang, csak csörgősipka volt,
 Ami szólt,
 Ami szállt,
 Fent a felhők közt kaszált
Messze láthatáron túlig meg se állt
 Nyíló nászod
 Véres vészed, gyáva gyászod
 Mind elázott
 Két kezed hiába rázod
 Nem harang ez, messzedörgő,
 Nem is csörgő,
 Csak kereplő
 Apró-cseprő
 Bánatodra rátérdeplő
Zsémbelő és recsegő és fecsegő fa,
 Bús kereplő faiga
Légi hintód, régi hintód sárbasíró tajiga,
 Pejparipád, csupa szeplő
 Egymagadba
 Vállaid közé nyakadba
 Vetve gyeplő
 Lekonyult füledbe tapló
 Lélekrabló
 Berregésre nem repül már, csak üget
 Oly süket
 Ez a hang
 Nyekereg
Vágyad, álmod, gerjedelmed, lent a porban tekereg
 Nyikorog
 Ám a Föld tovább forog
 Kerepel
Már az ember rajta úgyse túlsokáig szerepel
 Nem prédikál, csak papol
 Valahol
 Csak papol és csikorog és kelepel
 Árva gólya
 Sava, sója
 Nincs szavának
 Szálljon szét a ködlepel
 Jöjjön vissza a te órád, legyen újra
 Istened, ne csak papod –
Volt harangod, tegnapod volt, mégse volna holnapod,
Melyre hangod és harangod, régi rangod, megkapod?!Hátra Kezdőlap Előre