Vásárhelyi András *

Cantilena*

Angyeloknak nagyságos asszonya,
Úr Jézusnak bódogságos annya,
Menyországnak szépséges ajtója:
Paradicsomnak vagy széles kapuja!
Néked szólonk szizeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vígasága,
Angyeloknak ő nagy tisztasága,
Patriárcháknak ő nagy dicsősége.
Dicsekedjél angyeli székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben;
Kérubinnak nagy bölcseségében,
Székeseknek bölcs ítéletiben.
Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szűvei,
És árváknak nyomorólt ihai*;
Bűnösöknek óhajtó lelkei.
Esedezzél mi nagy igazságonk,
Sok bűnönkről mi nagy bátorságunk,
Szent fiadnak mi nagy tisztességönk:
Halálonkról mi nagy reménségönk.
Áldott te légy, Jézusnak dajkája,
Szent atyjának drága kéncstartója,
Szent léleknek ő megnyugosztója,
Igazságnak megvilágosojtója.
Segéljed meg tebenned bizókot,
Engeszteld meg az apostolokot.
Fordejtsd hozzánk az mártíromokot,
Térejtsd hozzánk az confessorokot*.
Dicsőséges szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkos tanácsi;
Apostoloknak szent prédikálási,
Mártiromoknak nagy sok kinvallási.
Emlékezzél angyeli esésről*,
Emlékezzél Évának vétkéről,
Emlékezzél az nagy vízözönről,
Nyerj kegyelmet az nagy Úr Istentől.
Siradalmas nékönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk,
Rettenetes nekönk vétkezetönk
Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.
Árvaságnak kegyes táplálója
Özvegyeknek megoltalmazója,
Szegényeknek meggazdagejtója,
Számkivetéseknek megbódogejtója.
Siradalmas nékönk születésönk,
Félödelmes sok hivolkodásonk,
Rettenetes nekönk bajvívásonk:
Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.
Asszonyoknak szépséges tüköre,
Férfiaknak tisztes győzedelme,
Halottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek ő nagy töredelme.
Rólad szólnak szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,
Apostoloknak szent prédikálási,
Mártíromoknak nagy diadalmassági.
Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója,
Kerályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója!
Ezt szerzették Pestnek városában,
Ugyanottan Szent Péter utcájában,
Születet után* elmúlt időben
Ezerötszáz és nyolc esztendőben.
 
1508 (Peer-kódex 16. század eleje)Hátra Kezdőlap Előre