Katalin magánimája

(Gömöry-kódex, 1516)

Uram, Jézus Krisztus, ki jársz az áspis és baziliszkusz nevű nemes köveken, az oroszlánt, sárkányt lábad alá nyomorítasz*, méltóljad megnyomorítanod azokat, kik te méltatlan szogáló leányodat, Katerinát álnoksággal gyűlölnek. És őrizzed őtet, hogy meg ne szidalmaztassék, mert tebenned bízik és tebenned reménykedik, ki élsz és országolsz örökkül örökké. Ámen.

Búcsús ima

(Gömöry-kódex, 1516)

Idvezlégy, kegyességes uram, Jézus Krisztus, angyaloknak dicséreti, szenteknek dicsősége, békességnek látása, igaz istenség, bizony ember, Szíz Máriának virága és gyümölcse. Irgalmazz nekem.

Valaki ájtatossággal megolvasandja, kétezer esztendei és háromszáz napi búcsúját vallja.

Pogány törökök ellen

(Gömöry-kódex, 1516)

Kérlek, nemes asszonyom, Szíz Mária, hogy ne hagyj engemet szükségemben, se lelki se testiekben, de igen jelesben* az én halálomnak utolsó szükségében. És az te szerelmetes, édességes szent fiadért szabadíts meg minket mind fejenként az gonosz törököktől, és tarts meg minket az te szent fiadnak szerelméért az igaz keresztyén hitben, és törjed meg a gonosz szándékokat, kit teéretted engedjen és adjon meg az Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök Isten. Ámen.
Hátra Kezdőlap Előre