II. A KÖZÉPKOR TÖRTÉNETE

ÍRTA
VÁCZY PÉTER
Tizenöt térképpel


Az Egyetemes Történet II. kötetének szerzője kötelességének kíván eleget tenni, amikor megjegyzi, hogy Kelet-Európa és az északi népek történetének előadását eredeti céljától eltérően egészen rövidre kellett fognia, miután a kötet terjedeleme már így is túllépte a megengedett határt. Ugyanebből az okból ki kellett hagynia Kína és az ázsiai nomádok legrégibb történetét, noha kéziratának erre vonatkozó részét a nyomda kiszedte. Egyben a legnagyobb hálával mond köszönetet dr. Deér József egyetemi magántanár úrnak, aki baráti segítségével munkája egész tartama alatt támogatta.