társadalmi morfológia

É. Durkheim által kidolgozott jelentésében a társadalom összetétele, felépítése térben megvalósult alakzatának tanulmányozása, amelyet később a → társadalmi struktúra tanulmányozásával azonosított, szembeállítva a társadalom fiziológiájával, a társadalom működésének tanulmányozásával. A társadalmi morfológiai vizsgálatok célja, hogy a társadalmi jelenségeket anyagi-környezeti tényezőkből vezessék le. Ennek megfelelően a társadalmi morfológia az angolszász tudományos terminológiában használt humán-ökológia megfelelője. A társadalmi morfológia fogalma a néprajzi és szociológiai irodalomban Mauss és Halbwachs közvetítésével maradt fenn. – Irod. Durkheim, É.: Morphologie sociale (L’Année sociologique, 1897–98); Mauss, M.: Anthropologie et sociologie (Paris, 1950).