Tomori Viola, Váró Györgyné (Kolozsvár, 1911–)

ny. tanár. Tanári oklevelet (1934) és pszichológiai doktorátust (1935) szerzett a szegedi egy.-en. Diákkorában bekapcsolódott a → Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma munkájába. 1937-ben a londoni Le Play Haus mo.-i faluszociológiai kutatását szervezte meg Dudar községben. A szegedi egy. asszisztense (1933–37), nemzetközi Humbold-ösztöndíjas (1936–37), a bp.-i Szociálpolitikai Intézet munkatársa (1937–42), tanár Székelyudvarhelyen (1945–52). Kutatási területe a néplélektan és a szociálpszichológia. Cikkei és tanulmányai mo.-i és romániai pszichológiai és társadalomtudományi lapokban jelennek meg. – F. m. A parasztság szemléletének alakulása (Szeged, 1935).