jelenetezés

a színpadi mű dialógusának kisebb egységekre történő bontása, jelenetekre való tagolása. Az eredetileg jelenetekre nem tagolt színjátékszövegeket a dramaturg és a rend. osztja fel, egyúttal a dobozszínpad igényeinek megfelelővé téve a dialógust. A jelenetezés technikája, a kialakított jelenetsorok tempója, dinamikája jellemző az egyes színházművészeti korszakokra és az egyes drámaírókra is.