TARTALOMB

Bogudes

az ifj. Bocchus (l. Bocchus, 2) öcscse, kivel közösen bírta Mauretaniát, Kr. e. 49 óta pedig egyedül uralkodott. A második polgárháborúban Caesart támogatta hispaniai és afrikai hadjáratában (Caes. b. Alex. 59. b. Afr. 23. Dio Cass. 41, 42) és Munda mellett ő döntötte el a csatát Caesar javára. Az Antonius és Octavianus közötti háborúban amazt segítette; de mialatt Hispaniában Octavianus hívei ellen hadat folytatott, bátyja Octavianus parancsára országát tőle elragadta. 31-ben Methone ostromlása közben halálát lelte. Dio Cass. 43, 36 s köv. 48, 45. 50, 11.

M. L.