TARTALOMB

Boiwtarcai (Boiwtarcoi

Xen. Hell. 3, 4, 4), a boeotiai szövetség legfőbb kormányzó hatósága, melyet 749. Kr. e. találunk először említve. Hdt. 9, 15. Thebae, mely a szövetség feje volt, 424. Kr. e. két tagot, a többi szövetséges város pedig egy-egy tagot választ a főhatóságba. A hatóság tagjainak száma a szövetséghez tartozó, önálló városok számához képest 7–11 közt váltakozott. Egy évre voltak választva (Epaminondas hosszabb ideig maradván meg e tisztében, törvényszék elé állíttatott, de a törvény szabta büntetés alól feloldatott. Nep. Epam. 8), az év lejráta után azonban újra megválaszthatók voltak (Pelopidas 11 évig volt egy folytában b.) A b. feladata volt az állam politikai és hadügyi vezetése, ők vitték a fővezérséget a háborúban is, a hol mindenik a saját hazája csapatát vezette s ugyanannak tartozott felelősséggel is; feladatukhoz tartozott továbbá a szövetségtanácsoknak (Thuc. 5, 38), a négy boeotiai tanácsnak (taiV tessarsi boulaiV twn Boiwtwn, aiper apan to kuroV ecousin) határozatait foganatosítani.

D. I.