TARTALOMB

Bomilcar

BomilkaV. – 1. Carthagói vezér, ki Kr. e. 310 után Agathocles ellen harczolt, a mellett azonban nagyravágyástól eltelve, Carthagóban magához akarta ragadni az uralmat. A viszonyok kedveztek tervének. Társa Hanno a csatatéren esett el, a befolyásos polgárokat pedig Numidiába küldötte a háborúba és azután a maga részére nyervén a hadsereg egy részét, Carthagóba nyomult, a hol gyilkoló és rabló katonáinak segélyével felcsapott fejedelemnek. De nemsokára a polgárság megemberelte magát és B.-t kiűzte a városból, mire ez a sereg által elfogatott és kereszthalálra itéltetett. Diod. Sic. 20, 43. Just. 22, 7, 7 sk. Haldokolva azt lobbantotta a carthagóiak szemére, hogy mennyire háládatlanok legjobb polgártársaik iránt. – 2. Carthagói vezér, a ki Kr. e. 215-ben segédhadakat vezetett Italiába Hannibal táborába (Liv. 24, 36), 214-ben pedig a Marcellus által ostromlott Syracusaet mentette fel (Liv. 24, 36) és utóbb is még nehányszor megsegítette ezt a várost. Liv. 25, 25, 27. 3. Jugurtha egyik kedvelt embere, ki ura nevében 110-ben a Rómában élő Massivát megölte (Sall. Jug. 35) s azután Africába szökött. a következő háborúban a rómaiakkal czimborált és kezökre akarta játszani Jugurthát; ez azonban megtudván a dolgot, B.-t megölette. Sall. Jug. 35, 61, 70 sk.

M. L.