TARTALOMB

Bwmonikai:

e tiszteletnévvel nevezték azokat a spartai gyermekeket, a kik a legállhatatosabban tűrték a kemény korbácsolást Artemis Orthia ünnepén, kinek oltárán végig korbácsolták őket, hogy a fájdalom tűréséhez hozzászoktassák. V. ö. DiamastigwsiV. A megtisztelő név nemcsak gyermekkorukban, hanem még a későbbi korban is megmaradt rajtok.

D. L.