TARTALOMD

Damnum

kártétel; jogi értelemben: 1) A törvény ellenére okozott kár (damnum injuria datum), nevezetesen más jószágának megsértése gyújtogatás, törés, szakítás, tilos legeltetés, stb. által, más rabszolgájának, állatának megölése vagy megcsonkítása. A 12 táblás törvény szigorú intézkedéseit mérsékelte e részben a lex Aquilia (Kr. e. 267?). Cic. Brut. 34, 131. Tull. 8, 11, 41 sk. Bozóky, Isntitutiók, 311. l. 2) A fenyegető kár (d. infectum), a mely nem következett ugyan még be, de a melytől pld. a szomszédos épületek düledékes állapotánál fogva tartani lehetett. A fenyegetett fél panaszt emelhetett szomszédja ellen, ha nem birt tőle óvadékot szerezni. Cic. top. 4. Verr. 1, 56. V. ö. Cautio.

CS. JÓ.