TARTALOMD

Dhmuurgoi

– 1. A Theseusnak tulajdonított népszabályozás egyik tagja Atticában, l. Fulh, I. – 2. D., (damiergoi, dauirgoi, zamiwrgoi), főtisztviselők nevei sok görög államban, pl. az achaiai szövetségben (a strathgoV tizes tanácsa), Megarában (5), Cnidusban, Larissában, Mantineában, Rhodusban, Samusban, Nisyrusban, a két utóbbi helyen egyúttal epwnumoV-ok (l. ’Epwnumoi). Máshol, pl. Elisben, a városok képviselőiből alakult nagygyűlés (oi exacosoi) tagjai, oi zamiwrgoi. – 3. L. Opifices.

GY. GY.