TARTALOMD

Dikasthrion

az athenaei nagy néptörvényszék (l. Hliaia) egy egy osztálya, a milyen összesen 10 volt, szabály szerint egyenkint 501 biróból és bizonyos számú pótbiróból sors utján összeállitva. Egy-egy valóságos törvényszék azonban nem mindig épen egy d.-ból, hanem néha kevesebb biróból (201-ből), néha fontosabb ügyekben több V.-ból (2501 biróig is) alakult s tágabb értelemben is ilyen valóságos törvényszéknek is d. volt a neve. Azonkívül a d. szó (mint a hliaia szó is) később nemcsak a birák gyülekezetét, hanem a helyiségeket is jelentette, hol az üléseket tartották. Lys. 10, 16. Maga a főhelyiség, a ’Hliaia, valószínüleg nem volt egyéb, mint kerítéssel (drojactoi) ellátott szabad tér az agorán (Curtius, Stadtgesichte von Athen, 63. l. szerint a régi, déli agorán, a későbbi Herodes-féle Odeum helyén), hol a birák fapadokon ültek (Aristoph. vesp. 124), a pörvezető tisztviselő és a felek pedig magasabb emelvényen (bhma). Később a pörös felek és tanuik számára külön szószéket (szintén bhma) is állítottak. De ezen a fő és legnagyobb helyiségen kívül voltak mások is, melyekről azért bajos tájékozódni, mert a grammatikusok és szótárirók összezavarták őket a szintén d-oknak nevezett 10 biróosztálylyal (l. f.). Igy tudjuk, hogy a heliasták gyilkossági ügyekben a negyedik században a Palladiumban és a Delphiniumban (l. ’Ejetai) is itélkeztek, az eltartásra vonatkozó magánvádakban (dicai sitou) pedig a régi Odeumban (l. o.). Továbbá a szótárirók említenek még Foiniciun (vörös), Batracioun (békazöld), Trigwnon (háromszögű), Kainon (uj), Meson (középső) stb. nevű törvényszéki helyiségeket, melyekről egyébként semmi közelebbi értesítésünk sincs. A tizenegyek (endeca) piaczon levő törvényszéki helyiségeinek parabuston volt a neve.

GY. GY.