TARTALOME

Epumacia

védelmi szövetség, a mely szerint a szövetséges államok segítséget nyújtanak egymásnak, ha valamelyiköket ellenség támadja meg, de senki megtámadására egymás érdekében táborba nem szállnak: allhloiV bohJein, sumepistrateuein oe mhdeni, Thuc. 5, 48. Tehát különböző a summacia-tól, a véd- és daczszövetségtől, a melyben a szövetségeseknek ellenségeik és barátaik közösek (wstetouV autouV ecJrouV kai jilouV nomizein). Így a peloponnesusi háborúban az athenaeiek a corcyrabeliekkel nem kötöttek symmachiát, hogy ha a corcyrabeliek Corinthust megtámadnák, az athenaeiek a szövetség folytán a peloponnesusiakkal kötött szerződésök megszegésébe ne sodortassanak; hanem epimachiára léptek velök arra az esetre, ha Corcyrát vagy Athenaet vagy szövetségeseiket támadná meg valaki. Thuc. 1, 44.

D. I.