TARTALOMH

Hetaerae

etairai (amicae). Igy nevezték a görögök barátnéjukat, szeretőjüklet vagy ágyasukat. Minden időben és mindenütt voltak nők, a kik túltették magukat a társadalmi tisztességen és fegyelmen, de talán sehol sem vívtak ki maguknak olyan állást, mint épen Athenaeben, midőn az a virágzás tetőpontján volt; ezen nincs is mit csodálkozni, mert műveltségükkel, szellemességükkel és finom bánásmódjukkal a legkiválóbb embereket gyűjték maguk köré, s így politikai befolyásra tettek szert; sőt egyeseket szobrokon is megörökítettek. Legelőbb Corinthusban tünnek fel nagyobb számban, minek talán oka az Aphrodite cultus és az idegenek odaözönlése; Solon kora óta azonban Athenaeben is szaporodik számuk. Ők képezték az új vígjáték főbb anyagát. Nevezetesebbek voltak Aspasia, Thais, Myrrhina, Lamina, Thargelia, Lais, Laena, Theodota, Phryne; ez utóbbi volt Praxiteles Aphrodite szobrának modellje.

SZ. GY.