TARTALOML

Lex Atilia Marcia

Kr. e. 311-ben, elrendelte, hogy a 4 legio katonai tribunusainak 2/3-ad részét a népgyűlés válaszsza. Liv. 9, 30.