TARTALOMO

Olympus

’´OlumpoV. – 1. Délkeleti ága Macedonia és Thessalia határhegységeinek. Hdt. 7, 129, 172. Rendesen e név a hegység legszélső részét jelöli, mely Pieria partvidékével párhuzamosan vonul Dium várostól a Peneus torkolatáig és a melyet a Tempe völgye választ el az Oeta bérczétől. Hdt. 1, 56. 7, 129. Thuc. 4, 78. Bérczfoka 2973 m. magasan nyúlt, örök hóval volt borítva. Lejtőin fenyves erdők, alább dús lombú ligetek nyúltak, melyeket itt-ott éles szirtek szakítottak meg. Xerxes Therméből kb. 100 km. távolságra látta. Hdt. 7, 128. Újgörög neve Elymbosz, a törökök Szemavat Evi (égiek lakóhelye) névvel tisztelték meg. Ennek a hírneves istenhegynek a neve azután más hegyeknek is nevévé vált. – 2. Hegy Mysiában Bithynia és Phrygia határán, mai neve Kesis dagh. Hdt. 1, 36. 7, 74. Strab. 12, 574. Keleti folytatása volt az a bércz, melyet Livius (38, 18) Olympusnak nevez. – 3. Tűzokádó hegy és egy város neve Lyciában. Strabo 14, 666. – 4. Két hegy neve Cyprusban a sziget északkeleti és déli részein. Strabo 14, 682 sk. – 5. Hegy Sellasia mellett Laconiában. Pol. 2, 65. – 6. Hegy Olympia mellett Elisben. – 7. Mythikus énekes és zenész, ki mint Marsyas és Hyagnis, Cybele és a Corybantesek cultusánál szerepelt mint fuvolajátékos. Marsyas kedvencz tanítványa volt. Egy zenész család Phrygiában tőle származtatta magát, és ebből a családból való volt. – 8. az ifjabb Olympus, a fuvolazene reformátora, kinek Flach (Gesch. der gr. Lyrik, Tübingen, 1884). Terpanderrel majdnem egyenlő rangot ad a zene megteremtésében. II. Midas idejében élt Kr. e. 734–695 körül. Szöveget nem írt, legalább ezt lehet következtetni egy Aristophanes scholionból (equ. 10); ’´O. egraje aulhticouV nomouV cai JrhnhticouV nomouV. Neki tulajdoníták az Apollo tiszteletére irt nomoV polucejaloV-t, mely e nevet (sokfejü) az egyes zenei tételekről kaphatta. Flach e nomosnak három részét különbözteté meg: arca, anapeira és armonia. E nomos tovább fejlesztői voltak Terpander és Sacadas. Ő szerzé a nomoV armateioV-t, mely csatára induló lehetett (Plut. de mus. 7), bár sajátságos módon Euripidesnél (Orestes 1385) panasz dalnak van minősítve. Szerzett volna még Athene, Ares és Cybele tiszteletére is nomosokat. Plut. de mus. 9. Több új rhytmus feltalálója lehetett, így a prosodiacus (– –ČČČ Č– –), choreus (– ČČČ –), bacchius (– ČČ – – ČČ –) nevűeké. Flach buzgalmában túl megy a mértéken az Olympus alkotásainak méltatásában.

H. I.