TARTALOMP

Philippus Arabs

M. Julius, római császár, uralkodott Kr. u. 244–249-ig. Arabiában Bostrában született; atyja beduin főnök (nobilissimus latronum ductor) volt. Ph. III. Gordianus idejében praefectus praetorio lett s ennek meggyilkolása után császárrá kiáltották ki. A perzsákkal békét kötött, s miután Romába vonult s ott trónját eléggé biztosította, a Duna mellékén hadakozott a gótok (carpusok) ellen. Kr. u. 248-ban Roma 1000 éves fennállásának emlékünnepét nagy fénynyel tartotta meg. Az ellene lázadó Jotapianust és Marinust könnyű szerrel győzte le, azonban Decius, kit a pamponiai legiók császárrá kiáltottak ki, 249-ben Verona mellett megverte őt s az ütközetben ő maga is elesett. Ennek hirére fiát, kit apja 244-ben Caesar, 248-ban Augustus-czímmel ruházott fel, a praetorianusok meggyilkolták. Orosius azt állítja, hogy Ph. keresztény volt, de ennek ellentmond néhány felirat. Capit. Gord. 3, 28. Eutr. 9, 2. Zos. 1, 20.

H. Ö.