Huszár Gál könyörgése

Oh Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja,
Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója,
Hitekben elesteknek erős gyámola,
És az ő gyenge hiteknek csak te vagy táplálója.
Te vagy az mi lelkünknek édes vendége,
A mi szomorú szívünknek igaz öröme,
Lelki háborúinknak csendeszítője,
Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
Te tanítád régenten a prófétákot,
Igazgattad ő nyelveket és írásokot,
Te tötted bölccsé az szent apostolokot,
Hogy megtérítsék tehozzád mind ez széles világot.
Vedd el az mi szívünknek hitetlenségét,
Világosíts meg elménknek nagy setétségét,
Ronts el az gyűlölségnek kegyetlenségét,
Engedd az te szent hitednek mindenütt egyességét.
Válassz minket magadnak élő templomul,
Vegyed mi könyörgésinket szent áldozatul,
Vedd ki mind ez világot az kárhozatból,
Engedj igaz hitben való kimúlást ez világból.
Dicsértessél felséges Atya Úristen,
Légyen áldott az te neved Fiú Úristen,
Ezekkel egyetembe Szentlélek Isten,
Maradjon az te áldásod az te bűnös népeden.Hátra Kezdőlap Előre