Tóth Árpád*
  feleségének, Lichtmann Annának (59.)**

Novy Smokovec – Újtátrafüred, 1925. november 9.

Drága kis. Szívem, nevetnem kellett naivságodon, hogy kérdezheted, kell-e itt november végén hócipő? Hát hogyne kéne? Itt már a múlt hónapban is volt hó, és ha el is olvad, és átmenetileg szép, nyárinak beillő napok is akadnak, rövidesen, pár pillanat alatt, havas locspoccsá válik az egész világ. Hát csak hozzál hócipőt is: pláne arra gondolva, hogy esténként átmegyünk Vágékhoz, amely expedíció a legszebb napok után is akárhányszor csak hócipővel eszközölhető. És ne sokat halogasd a jövetelt, hanem most már gyere, nagyon kellenél mélyen tisztelt férjednek. Anyagi oldala a dolognak még mindig nem tudom, hogyan fog kidomborodni, alkalmasint fizetni kell majd a panziót, de aligha lesz sok, majd még pontosan kipuhatolom.

Eszterke rajzát, az ablakon kinézőst, direkt zseniálisnak tartom; nem is képzelitek, milyen nagy teljesítmény egy ötéves agyvelőtől, hogy ilyen komplikált kompozíciót ilyen magától értetődő természetességgel megold, s ilyen bámulatos részletességgel végigvisz. Az a mozzanat, hogy a lerajzolt gyerek háttal áll a szemlélő felé, és csak a haja van megrajzolva, minden orr, szem, száj stb. ráerőszakolása nélkül, a megfigyelés teteje egy ilyen kis taknyostól. Mindezt lelkesen elmagyaráztam Vágéknak is, akik persze befelé röhögtek, és apai elfogultságot láttak áradozásomban, de azért mégiscsak nekem volt igazam, ez a kis rajz zseniális. Na!

Nagyon megtisztelsz, hogy a technika vívmányaival is élni szeretnél, csakhogy szóba állhass velem. A dolog úgy áll, hogy ide igenis lehet Pestről telefonon beszélni, csak mindkét félre nagyon komplikált, mert órák hosszat kell várni a kapcsolásra. Pontosan meghatározott napon és időben kellene eszközölni. Károlynét például szombatonként felhívta az ura, csak amióta ágybanfekvő és teljesen rekedt, hagyták abba. Különben is bőgésekkel jár női részről az ilyesmi, nem éri meg a pénzt. Hát csak elégedj meg a gyalogos levélváltással, elég szép találmány az is, a technika egyéb vívmányai közül pedig igyekezz minél előbb a gyorsvonatot igénybe venni, amely effektíve meg tudja szüntetni a Pádi–Annus távolságot, ez itt a legsürgősebb és leghelyesebb megoldás.

Remélem, a Vígszínháztól simán megszerzi Pali a pénzt, s ezen a fronton nem lesz késedelem vagy baj. Zoltánék pénzküldeményét megkaptam, közöld az illetékesekkel hálás köszönetem.

Fazekas bukása a Madonnával igen helyes. Úgyis nagyon el van már aljasodva az a pesti színházi irodalom. Földinek is bukni kéne, neki kétszeresen, mert úgy odaadta magát a tingli-tanglinak. Sajnos, ehelyett azt hallom, hogy a Hármaslap banketten ünnepli, még a kiadóhivatal is hivatalos, mert a Károlyi Ervin is írt erről a feleségének, hogy ő is meg van híva.

Ideges szívdobogásokkal ne bolondozz, ámbár idegességből, azt hiszem, még mindig fórt adhatnék. Hajnalonként még gyakran ébredek arra, hogy a vérzés megindulásától félek, pedig itt állítólag fényesen javulok, dehát ezt a hisztériás drukkot úgy látszik, eltanultam Kovács Sanyitól.

Haza már írtam, de csak lapot, még ideérkezésemkor. B. kisapádnak viszont nem. Ellenben kívánságodra menesztek neki is egy étlap-menüt, ezen legalább elszórakozik, hogy a veje micsoda fene elegáns helyen üdül. Sanyinak adjátok át gratulációim; ha tudnám a csepeli címét, külön is írnék neki.

Hozzáfogok a Maupassant-folytatáshoz, és a verset is befejezem a napokban. Ugyan igen szomorkás szanatóriumi vers lesz, javarésze a kutyakeserves első hetekben készült, dehát ti már tudni fogjátok, hogy azóta enyhült a helyzet.

Időjárás ez idő szerint rémes. Vad szelek, rettenetes ködök, locspocs havak, minimális napfénnyel. De nem bánom, csak legalább azokra az időkre legyen majd szép idő, mikor te itt leszel. Még egyszer kérlek, ne halaszd sokáig az indulást, én már azt hittem, hogy ennek a hétnek a végére várhatlak. Nem kell túlságosan kiöltözködnöd, nincs még itt szezon, csak esténként bújnak rendesebb ruhákba a hölgyek a vacsorához.

Mindnyájatokat sokszor csókollak, legyetek jók, és szeressétek azt, aki titeket olyan nagyon szeret,

hű Apsitokat
Hátra Kezdőlap Előre