[ALdott gyümölcse szép Szüznek…]*

Nota: Szüz Maria kegyes Anya, etc.

ALdott gyümölcse szép Szüznek,
Olts-meg langját a' nagy tüznek:
Mely lelkünket fojtya, Adám hogy fel-nyújtya,
Kezét fára, Mert magára,
Atkott vett; s' maradványára.
Veszedelmes kár-vallása,
Lön az almá-ért nyúlása,
Kigyóhoz Evának; Mert ezzel magának,
Sulyos kárt tött; Haragot vött,
s' Maradványa halandó lött.
Ezeknek újitására,
Jobb úttyok fel-nyitására,
A' Szüz rendelteték, Egböl el-jedzeték,
Ugy hogy szüllyön, Szüzen üllyön,
Fia földön könyörüllyön.
Menyböl egy Angyal alá-szál,
Kezében szép Liliom szál,
Hogy szüz Anya lészen; Valakit fel-vészen,
Egek Attya, Hogy magzattya,
Testben öltözzék szózattya.
Az Arkangyal mond: Idvez-légy,
Titkos szókat eszedben végy,
Malasztal tellyes vagy, Ur vagyon veled nagy,
Imé fogadsz, Szüzen maradsz,
Világnak szabaditót adsz.
Régen mert te meg-áldattál,
Mikor erre választattál,
Aldott lesz gyümölcsöd, Mert nemes erkölcsöd:
Kérdezd szivböl, Tömlöczéböl,
Bünnek; mentsen kegyelméböl.
Igen ijed hogy Szüz hallya,
Férfiat nem túd azt vallya,
Angyal bátoríttya, Szent Lélek harmattya,
Monda rád száll, s' környül-foglál,
s' Ne-fély hát ô szép Virág szál.
Annak légyen akarattya,
Szüz mond: Ki veled mondattya,
Imé szólgálója, Szava-fogadója,
Néki lészek; a' mig vészek
Lélegzetet, s' áldást tészek.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 18. A versfőkben: AVE MARIA.–Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Szüz Maria kegyes Anya, etc. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 19).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k. 12–13.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratokban: Vépi-ék. (1725–68, 8), Vöcsey János-ék. (1752, 165), Paksi Márton György-ék. (1760, 664), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 33; kottás), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, I 7).

Adventi ének a bűnbeesésről és az angyali üdvözletről. A történetet advent idején naponta olvasták a hajnali miséken (Rorate) a Lukács-evangélium elejéről vett szakaszban (Lk 1, 26–38). Az éneket a nép sequentia helyett a két olvasmány között énekelhette. Szerzője ismeretlen. Az evangéliumi szakasz szövegét Káldi György fordításában lásd RMKT XVII./7., 88. sz. jz. Hasonló adventi énekszokás vagy devóciós párbeszédes ének hagyománya a XVII. század első felének gyűjteményeiben is megfigyelhető (vö. RMKT XVII./7., 86., 88. és  167. sz. jz.). Lásd a továbbiakban a [ANgyalok ide siessetek…]., [Aaron vesszeje virágzik…]., [EL-küldeték Archangyal Gabriel…]., Missus Gabriel., [GAbriel el-választaték…]., [Küldetek az archangyal a szüzhöz el menni…] ., [Küldeték Szüz MARJA-hoz az Gábriel Angyal…]., [Küldetik Arkangyak Gabriel…]., [SIralmunknak oka, lön minnyájunknak Eva…]/I-II. c. énekeket. – Kájoni akrosztichonos énekeiről: In audentu canenda c. vers jegyzete.

Versforma: 8–8–12–8–8 (a–a–b–c–c); a 3. sor 6/6 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 189/I. sz.

11 újitására – megjavítására.

12 Jobb úttyok – üdvösségre vezető útjok.

14 üllyön – maradjon.

18 fel-vészen – fogan.
Hátra Kezdőlap Előre