[KEdvessen tekénts ránk…]*

KEdvessen tekénts ránk, tessék lelki múnkánk,
Edes Jesus, Aldot Jesus:
Imé készen várunk, te érted virrasztunk,
Edes Jesus, Aldot Jesus.
Szólly te-is mellettünk, könyörögy érettünk,
Edes Anyánk, lelki dajkánk:
Veled Jesust áldunk, menyböl áldást várunk,
Edes Anyánk, lelki dajkánk.
Alázatos szivel, imé áldunk reggel,
Aldgy-meg békességgel, s' örök üdvösséggel.
Aldgy-meg Fiad által, kit szüzen fogattál,
Tarts-meg nemzetünket, építsd-meg hitünket.
Szüz Anyád nevében, segély-meg inségben,
Tarts-meg békességben, mind végig ez helyben.
Szent Fiadat nékünk, meg-engeszteld kérünk,
Hogy minden jót adgyon, szép Jesus meg-áldgyon.

2, 4 A páratlan számú versszakok refrénje végig ez. 6, 8 A páros számú versszakok refrénje végig ez.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 20–1. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Illyés András: Régi es uy Enekek, es isteni dicsiretek (Nagyszombat 1703, 34), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 133), Magyar Cantionale (XVIII. sz. 1. fele, 9), Vépi ék. (1725–68, 268), Zirci-ék. (1751–66, 10a), Paksi Márton György-ék. (1760, 26 kottás), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 18).

Az adventi hajnali misékre való válaszos ének, versbe foglalt reggeli imádság. Forrása, szerzője ismeretlen. Vö. [KEly-fel bennem szomju lélek…] c.

Versforma: 6–6–8–6–6–8 (a–a–b–c–c–b); közlésünkben négysoros strófákban: 12–8–12–8. A nyolc szótagos sorok refrénként ismétlődnek.

Dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre