[Küldetik Arkangyal Gabriel…]*

Nota Idvöz légy szentséges Maria

Küldetik Arkangyal Gabriel,
Máriához Szent követséggel.
Örüly Mária Szent frigynek ládája.
Szent házban bé menvén az Követ,
Köszönté szeplötelen Szüzet.
Szüznek Angyal térdeit hajtá,
Ugy Isten titkait meg nyitá.
Monda: Idvöz légy Szüz Mária,
Mennyei Szent kincsnek tartója.
Tellyes vagy Isteni malasztal,
Mint ki-nyilt liliom illattal.
Angyalát à ki küldi menyböl,
Annak tetczettél mindenestöl.
Azért minden aszonyok között,
Te Szent neved fellyeb érkezet.
Meg-háboritá Szüz Máriát,
Az Angyaltól származot szózat.
Vévén szokatlan üdvezletet,
Szent Szüz csódállya mind ezeket.
Ne fély /mond az Angyal/ Mária,
Mert löttél Egek királynéja.
Emberek minden vólta fölött,
Malasztot nyertél Isten elöt.
Imé tisztasságos méhedben,
Fogatsz, ne kételkedgyél ebben.
Fiat szülsz, ki drága Jesusnak
hivattatik, s' meg-kent Kristusnak.
Fiad nagy lészen mennyen s' földön,
Ki által ember idvözüllyön.
De az Szent Léleknek ereje,
Ez Isteni titoknak feje.
Terhben esel; de szeplötelen
Anya lészesz minden idöben.
Ajánly te Szent Fiadnak minket:
Idvösségre készitsd lelkünket.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 26–7. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon nótára [Utalás az előtte lévő kottás énekre: Idvöz légy szentséges Maria].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. 1. fele, 6 var).

Válaszos adventi ének az angyali üdvözletről. Vö. [ALdott gyümölcse szép Szüznek…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 9–9–11 (a–a–b); a harmadik sor refrén, amelyben a dallamminta szerint a Mária-szó három szótagosnak számít.

Dallama: RMDT II., 27. sz.

3 frigynek ládája – lásd Szent Szüz idvözlesi; c. vers, 7. sor jegyzete.
Hátra Kezdőlap Előre