[LElki Szent Bánya, Istennek Annya…]*

Ad notam, Ave Maria

LElki Szent Bánya, Istennek Annya,
Lelkünknek aranya, Országunk istapja,
reménségünk fényes napja.
Malasztal tellyes, Jésussal terhes;
de szüz anyasággal mindazáltal ékes,
hogy nékünk Patrónánk lehes.
Ur vagyon veled, drága Szent mellyed:
csak az Isten tudgya mely ékes te méhed,
kivel örök jókat érhedd.
Aszonyok között, igen vagy áldot;
mert Isten malasztya téged mint szép Hóldot
körül foglalt, s' néked hódólt.
Fölöttéb áldot méhed gyümölcse
szép Jésus, ki népét pokoltúl meg mentse,
Lelkeink dolgát segétse.
Oh Szüz, benned Jésus meg-virágzot,
Lelkednek jót hozot; Es hogy mellénk állot,
Nagy inség töllünk el-szállot.
Oh drága Szent Szüz könyörögj értünk;
mert te Szent személyed nyerhet jót mi nékünk:
általad Szent légyen éltünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 40–1. – Felirata és nótajelzése: MAS; ad notam, Ave Maria, fol. 11.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 131), Vépi ék. (1725–68, 32), Zirci-ék. (1751–66, 13a), Paksi Márton György-ék. (1760, 10), Dőri Ferenc-ék. (1763–77, 45), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 21), Császár-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 19b).

Adventi ének, az Ave Maria verses parafrázisa. Vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–12–8 (a–a–a) az első két sor 5/5, illetve 6/6 osztású, helyenként belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 30/I. sz. – A nótajelzés az Ave Maria gratia plena kezdetű adventi énekre utal; lásd RMKT XVII./7., 192. sz.

1 Lelki Szent Bánya – lásd Angyali üdvözletröl c. vers 20. sor jegyzete.
Hátra Kezdőlap Előre