[OH fényességes szép Hajnal…]*

OH fényességes szép Hajnal,
Christus Annya; kit az Angyal,
Üdvezle tellyes Malasztal.
Üdvez-légy kegyelmes Anya,
Szent Lélek kedves lakása;
Üdvösségünknek Tár-háza.
Töled vött Testet az Ige,
Méhednek édes gyümölcse,
Üdvösségünknek szerzöje.
Oh Méltóság, s' nagy gazdagság!
Mit gondolhat az okosság,
Kit fel nem múl ez Aszszonyság?
Fogantatása bün-nélkül;
Neveltetett az Istentül,
Öriztetett Szent Lélektül.
Lám az hajnal harmattal tellyes,
Aszszonyunk-is ezzel diszes,
Isten erejével tellyes.
Oh dicsírendö Szüzesség,
Kiben nyugott az Istenség,
Eletre jött az Emberség.
Mint a' hajnal Nap-fényességét,
Ki-mutattya fel-jövését,
Oszlattya Ej sötétségét.
Igy Mennyei Napunk-világa,
Szent Háromságnak Leánya,
Hoza Nap-fényt e' Világra.
Ki a' bünnek sötétes mérgét,
Oszlatná ördög erejét,
Oltalmazná ember ügyét.
Tiszta Rósa, szép termö-fa,
Aldott Anya, mint szép Pálma,
Angyaloknak jó illattya.
Dicsírtessék Atya Isten,
Véle eggyüt Fiú Isten,
A' Szent Lélek bizony Isten.

4 CS te kegyelmes 8 CS kegyes 19 CS Az Oh őrszóként; a szöveg többi része a kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Nyomtatott kiadása és kéziratai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 30–1. – Cím: MAS AZONROL. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 26).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 20. – Szövege csonka.

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 50b. – A kézirat csonkasága miatt csak az első három sor van meg.

Szűz Máriát dicsérő adventi ének, a „hajnal ének” egyik változata. Lásd RMKT XVII/7, 112. és 192. sz. és e kötetben a Hainal. Az itiletröl c. jz. Az angyali üdvözletre utaló (Lk 1, 26–38) első versszak után a névtelen szerző a középkori Mária-költészet ismert hasonlatait, jelzőit alkalmazza. Lásd még: [OH fel-kelö fényes nappal…] c.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

A hajnal-nóta dallamára (RMDT I., 118. sz.) énekelhették; lásd Hainal. Az itiletröl c. dallamára vonatkozó megjegyzést.
Hátra Kezdőlap Előre