Karacsonra valo Sanctus*

Ad notam, Redemptoris Mater

SZent, Szent, Szent Ur Isten; Aldatol szivünkbül itten:
A' magas ég, s' à föld, Nagy dicsösségeddel bé-tölt.
Hosanna Istennek, S' az áldot kisdednek,
A' ki most születvén, hozzánk jövén,
Vigasztal bennünket, Serkenti álmos Lelkünket.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 45–6. – Cím: KARACSONRA VALO SANCTUS. – Nótajelzés: Ad notam, Redemptoris Mater. fol. 37 [= Alma redemptoris mater c.].

Megvan még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 283), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 161), Vépi ék. (1725–68, 46).

Sanctus-trópus karácsonyi időszakra. Vö. Resonemus Vngarice c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen. Összetartozik a Agnus [Istennek Báránya, Szivünknek Lelki aranya…] c. alatt közölt Agnus Dei–trópussal. Az ünnepi miséken az Úrfelmutatás és az áldozás között énekelték.

Versforma: 14–14–12–10–14; a sorok tagolása 6/8, 6/6 és 6/4 belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 250/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre