[A' Szüz egy Fiat szült…]*

A' Szüz egy Fiat szült,
Kin, Menyben öröm gyült.
Pásztorok örüllyetek,
Szabadító földre szállott, örvendgyetek.
Szent Attya küldötte,
Gábriel le-vitte.
El-hadta Országát,
ö nagy gazdagságát.
Adám vétkét váltya,
fel-szóval kiáltya.
Poklot meg-rontotta,
Hatalmat el-vonta.
A' testet meg-gyözte,
Halált meg-kötözte.
Szent Annya-elött sir,
Noha mindennel bir.
Meg-váltya Világot,
ö hozott váltságot.
Eörül a' szép Eg-is:
Limbus sötétség-is.
Atyák szabadúltak:
Mennyekben indúltak.
Dicsösség Istennek,
Ki, adója ennek,
Békesség Földi-népeknek:
Szabadító földre szállott, örvendgyetek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 64. – Cím: MAS. – Megvan a második kiadásban is (1719, 41).

Karácsonyi válaszos ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–6–7–12 (a–a–b–b); a 3–4. sor refrén. Az utolsó versszakban a refrén első sora változik; lehetséges, hogy a kétféle záradékot strófánként váltakozva énekelték.

Dallamát a Szentes Mózes toldaléka (Deák–Szentes kézirat; 1774, 20) nyomán Papp Géza közölte: RMDT II., 325. sz. – Népi változata betlehemes ének, pásztortánc és karácsonyi köszöntő formájában Erdélyből ismeretes: MNT II., 456–8. sz., 615. sz. – Bukovinából származó népi változatát közölte: Domokos 1979, 273. és 1256.

20 Limbus – az Ószövetség tanítása szerint a holtak lelke a feltámadásig az alvilágban tartózkodik. Ennek egy része a pokol tornáca vagy a limbus az igazak helye, amit Ábrahám kebelének is neveztek; az ószövetségi pátriárkák, próféták és más istenfélő emberek holtuk után itt várták a feltámadt  Krisztust, aki a megváltás örömhírét először nekik vitte meg. A gonoszak helye az alvilágban a gyehenna. Ezek a fogalmak az Újszövetségben, Jézus tanításában is szerepelnek (Lk 16, 22). Vö. RMKT XVII/7, 91. sz. 96. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre