[A' Szüz egy Fiat szült…]*

Nota: Virgo parit Filium, etc.

A' Szüz egy Fiat szült,
Alleluja.
Uj reménség mi-belénk gyült.
A' szüzet fiával,
Víg ének-szavával,
áldgyuk. Alleluja.
V áltságunkra született,
Idvességünkre küldetett.
Eva bünös fiait,
Váltya: rontván bün kúlcsait.
Menyégböl le-szállott,
Hideg Istállóban állott.
Adám vétkének soka,
Lön születésének oka.
Reménséged légyen,
Ember; hogy kedvében végyen.
JESUS-unk áldott vagy,
Hozzánk irgalmasságod nagy.
Aldott légy MARIA,
Kinek Embert váltott Fia.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 63. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Virgo parit Filium, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 40). A versfőkben: AVE MARJA.

Csíkcsobotfalvi kézirat. Nj. nincs 1675 k., 31–2.

Szövege megtalálható még: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 55; kiad. MIR 39, 83).

Karácsonyi válaszos ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Kájoni akrosztichonos énekeiről: In aduentu canenda c. jz.

Versforma: 6–4–6–4–6–6–6 (a–b–a–b–c–c–b); a 2. és a 4–7. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 212. sz. – A nótajelzés helyesen: En virgo parit filium, jubilemus (vö. RMKT XVII./7, 119. sz. jz.).
Hátra Kezdőlap Előre