Nobis est natus hodie*

Nota eadem

Ma születet ez Világra,
Egy szép tiszta Szüztöl az Jstennek Fia.
Kinek Nap, Hold, és Csillagok
Szüntelen szolgálnak és minden allatok.
Azért mijs földj népek,
Haitsunk térdet, fejet e' mennyej Nemnek.
Hogy érdemének általa,
Angyali karok közt jussunk koronára.
Hála légyen a' Kristusnak,
Szüz Anya Fiának Angyalok Vrának.

4 A minden szó den szótagja utólag beszúrva. <teremtett> allatok. 10 A<n>nya

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 35–6. – Cím és nótajelzés: Alius. Nobis est natus hodie Vide fol. 41. Jdem Vngaricè, Nota eadem. [A lapszélen:] Vj Enek.

Karácsonyi ének, a Natus est nobis hodie kezdetű középkor végi cantio fordítása (Chevalier 11907; AH 45, 100). A kézirat ismeretlen fordítója az ének feliratában Szőlősy Benedek Cantus catholici-je első kiadásából (1651, 41) az eredeti kottás latin szövegre utal. Ezzel közel megegyező latin  változat és annak Születék ez nap minékünk kezdetű fordítása a Petri András-énekeskönyv ből (1630–31, 29b) ismeretes (vö. RMKT XVII/7, 123. sz. jz.; itt a latin szöveg is közölve). Mindkét latin változat hét strófából áll, a magyar csupán ötből.

Versforma: 8–12 (a–a).

Dallama a Cantus catholici 1651-i kiadása nyomán: RMDT II., 11. sz.
Hátra Kezdőlap Előre