[O Edesem, szerelmes kisdedem…]*

Nota: O Stellula, Maria fulgida, etc.

O Edesem, szerelmes kisdedem,
Ertem emberré lött szent Istenem:
O véghetetlen szerelem,
Es ki-beszélhetetlen értelem.
O nagy szentség, szép tiszta tüköre,
Ur JESUS lelkünk drága czimere:
O bóldogságunk gyükere,
Aldott Ur JESUS minden jók ere.
O szüz Anya! tiszta szép Mellyével,
Táplállya Szent Fiát nagy örömmel:
O JESUS kérünk ne-hadgy-el,
Vonny magadhoz minket kegyelmeddel.
O emberek, ne keménkedgyetek;
Ur JESUS-hoz lágyúllyon szivetek:
Szünnyék-meg a' bün tölletek,
Ugy lesz Ur JESUS éppen tiétek.
Nagy dicsiret légyen az Atyának,
Es ö Fiának áldott JESUS-nak:
A' tellyes Szent Háromságnak,
Es a' bóldog szép Szüz Mariának.

1 CCK Ah 2 CCK Ertem lött kisdeddé nagy Istenem: 3 CCK Ah 4 CCK Ah 5 CCK Szent életnek oh tiszta 6 CCK Edes kis Jesus, lelkünk czimere: 7 CCK Ah 8 CCK Edes kis Jesus 9–12 CCK Ah Szüz Anya, te tiszta tejecskéd, Táplályon minket Szent kisdedecskéd: Vonnyon magához édeskéd, Lelkünk magának tartsa szépecskéd. 13 CCK Ah 14 CCK Kis Jesusnak hódúllyon 15 CCK Szünnyék-meg vétkes éltetek, 16 CCK kis Jesus 17–20 CCK Jászolyba mennyi szalma szálocska, Lelkemben annyi tüzes nyilacska: Kis Jesus szelid juhocska, Légy szivünkben tüzes gyémántocska.

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 84. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Stellula, Maria fulgida, etc. – Megvan a második kiadásban is (1718, 50).

Cantus catholici. Kassa 1674, 53. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Ad Notam, O STELULA. fol. 6.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 51; kiad. MIR 39, 79), Vépi ék. (1725–68, 69), Zirci-ék. (1751–66, 22a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 26).

Karácsonyi ének, betlehemi bölcsődal. Forrása, szerzője ismeretlen. A szövegeltérések azt mutatják, hogy Kájoni és az 1674-i Cantus catholici szerkesztője az éneket egymástól függetlenül kéziratos hagyományból vehették; az eredetihez Kájoni szövege áll közelebb.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz. – Népi változatát közölte: Domokos 1979, 312. és 1257. 1.
Hátra Kezdőlap Előre