[OH Istennek csudálatos vólta, Magass felségnek…]*

Nota Gratulare virgo

OH Istennek csudálatos vólta, Magass felségnek;
Bé-szorúlván kis szemetecskébe Ura az égnek:
Most születik Világra, tanit igazságra;
Le-telepedvén éles szénára.
Tanúly Ember Lelkedet becsülni, Jesust szemlélvén:
Tanúly, álnok Világot útálni, Jesusra nézvén:
Gyötrödik testecskéje, Nincsen bölcsöcskéje;
Es szüz Annyának vékony a' teje.
Oh Váltságúnk, Ekes szép Virágúnk, Kisded Jesusunk;
Ne nézd vétkünk, adgy minden jót nékünk, ah Edes szépünk.
Oh mennynek s' földnek Ura, minket-is szénára
melléd telepits, s' vid lelki jóra.
Légyen áldás, buzgó hála-adás Szent Háromságnak:
Légyen illendö fel-magasztalás Jesus Annyának:
Szent Szüz esedezz értünk, hogy ne nézze vétkünk
Drága Jesusunk; s' légyen kegyesünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 88. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [utalás az előtte lévő Gratulare virgo singulari privilegio kezdetű kottás cantio dallamára].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 38), Vépi ék. (1725–68, 54), Paksi Márton György-ék. (1760, 93), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 65), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 29), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 48).

Karácsonyi ének a betlehemi jászol előtt. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 15–15–13–10 (a–a–b–b); a tizenhármas sorok 7/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 256. sz.
Hátra Kezdőlap Előre