[OH Istennek nagy kegyelme…]*

Nóta Gyermek Szent Szüztöl születék;
  Dicsöség mennyben Istennek; Idvötönk Anya Szent Szüz

OH Istennek nagy kegyelme,
Bünösökhöz nagy szerelme;
Hogy szent Fiát hozzánk küldte,
mi testünkbe öltöztette.
Hogy a' Jesus, kicsiny korban,
Köztünk jelent-meg jászolban;
Nöjjünk Lelki jószágokban,
Jesust látván illy példában.
Azért immár Keresztyének,
Nevét hirdessük Kisdednek;
Mert nints vége szerelminek,
Hozzánk való jó kedvének
Tiszta szivböl hozzá térjünk,
Hiven szent Nevében hidgyünk:
Mindenben csak tölle fügjünk;
Mindent érte vigan türjünk.
Dicsirjük Jesust éltünkben;
Vig kedvel, ne csak féltünkben;
Hogy általa legyünk Menyben,
Nagy örömmel jövendöben.
Dicsirtessél Atya Isten,
Fiú, és Szent Lélek Isten,
Uralkodván egyetemben,
örökkön örökké. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 97–8. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [utalás az előtte lévő Gyermek szent szüztől születék kezdetű kottás ének dallamára; ld. [GYermek Szent Szüztöl születé] c.] – [A szöveg után ez a megjegyzés olvasható:] NB. Ezen Enekek, Más Nótára-is ki-mennek: úgy mint, fol. 43. [= Dicsöség  menyben Istennek, c. kottás] és 36 [= Idvözitönk Anya Szent Szüz, c. kottás].

Kéziratos másolata: Vépi ék. (1725–68, 48).

Karácsonyi ének a betlehemi jászolnál. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 76. sz.; az alternatív nótajelzés dallamai: uo. 84/I. sz. és 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre