[OH Istennek szentséges Angyali…]*

O! Stellula, Nótájára

OH Istennek szentséges Angyali,
kikkel az Isten Udvara teli;
Kis Jesushoz siessetek,
Szent Uratoknak énekellyetek.
Csudálkozva kisdedre nézzetek;
Gyermekben Nagy Istent intézzetek:
Hogy Pártosit hóditsa-meg,
szólgai köntösben most jelent-meg.
Ha ennyire löttél alázatos;
Oh Isten, légy hozzám áittatos:
Bölcsöben hadd ölellyelek;
Gyarló szivemben hadd fektesselek.
Ha irtózol Jesus büneimtöl;
El-kergesd azokat veséimtöl:
Szivem foglald mindenestöl;
Tiéd legyek Lelkestöl Testestöl.
Anyádnak-is drága szent Szüz teje,
Gyönyörüségimnek légyen feje:
Ha vérem vólt tisztátalan;
Légyen tovább tiszta mind úntalan.
Ur Jesusunk születése napját,
Ugy igazán áldgyuk s' szüz szent Annyát:
Szép gyermeki állapottyát
Dicsirjük, és az örök szent Attyát.

2 CCN Istennek Udvara kikkel teli. 4 CCN Uj Királynak jer 6 CCN Istent e' Gyermekben 8 CCN jelent most meg. 9–10 CCN Ki ennyire magad meg-aláztad, En JESUSom szállyon rám irgalmad: 11 CCN Böcsödben hadd rengesselek, 14–15 CCN Moss meg engem azoknak szennyétöl: Hogy igy tiéd mindenestöl, 17–24 CCN Hiányzik.

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Cantus catholici. Kassa 1674, 83–4. – Cím: MAS. – Nótajelzés: O! Stellula, Nótájára. fol. 6.

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 283–4. Kiad. MIR 39, 59–60. – Cím és nótajelzés: ALIUS. O Angeli citò accurrite etc. pag 50. MAGYARÚL. Azon Nótára. [A latin énekre való utalás nem forrást, hanem dallamot jelöl!]

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 65), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 29).

Karácsonyi ének a betlehemi jászolnál. Forrása, szerzője ismeretlen. Az 1675-i Cantus catholici szövege két versszakkal rövidebb. A két időben közeli nyomtatott forrás szövegének eltérései arra vallanak, hogy a szerkesztők egymástól függetlenül, feltehetően kéziratos forrásból merítettek.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre