[SZép violácska, kedves rósácska…]*

Ennek Nótája, Az Idö el-jöt

SZép violácska, kedves rósácska,
szerelmes kisded szép Jesuska:
Ki most születtél, emberré löttél,
örömet nékünk készitettél:
Vigasztald-meg nemzetünket,
foglald hozzád mi szivünket,
kedvesen ved ez dicsiretünket.
Szivemet vond-el, bünöm töröld-el,
Oh drága kisded szép Jesusom;
Igen kedvellek, szivböl szeretlek,
Szüztöl virágzott én Kristusom.
Kedved szerént lelkem forgasd;
à bünt velem meg utáltasd:
Te-is Szent Szüz kegyes orczád mutasd.
Jászolyban látlak, szivembe várlak,
Oh drága kisded szép Jesusom:
Tüzeid nagyok, im tied vagyok,
Szüztöl virágzott én Kristusom:
Jászlodnak éles szénája,
szivemnek meleg szobája.
Oh Szent Szüz, légy hideg szivünk langja.
Aldott teremtöm, Szent Idvözitöm,
Oh drága kisded szép Jesusom:
Ne légy világon, mint madár ágon;
Szüztöl virágzott én Kristusom;
Szálly-bé lelkemnek ölében,
mulass Hiveid szivében.
Te-is Szent Szüz légy segitönk ebben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 60–61. – Nótajelzés: Ennek Nótája, AZ IDÖ EL-JÖT. fol. 21..

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 29).

Karácsonyi ének. Az azonos kezdetű, Kájoni János Cantionale catholicum–ából közölt betlehemes ének ([SZép violácska, kedves rósácska…]/I. c.) átköltése, továbbfejlesztése. A két ének szövege azonban közvetlenül aligha függhetett össze; valószínűleg mindkettő forrása korábbi kéziratos hagyomány volt.

Versforma: 10–9–10–9–8–8–10 (a–a–b–b–c–c–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 243. sz.
Hátra Kezdőlap Előre