[IDvöz légy édes Jesus; szivünkbe méllyen juss…]*

Nótája. Idvöz légy drága Szent Szüz

IDvöz légy édes Jesus; szivünkbe méllyen juss:
Bünösök szent Reménye, Kegyesség örvénye.
Országunk istápja, szerencsénk fényes Napja,
Arvák áldott Apja.
Szüz Anya légy szó-szóllónk, Emlékezzél róllunk:
Bánt minket sok ellenség; Szent Szüz légy segitség:
A' te szent nevedbe, bátran kiáltunk Menybe;
vigy Jesus eleibe.
Szent Joseph, Szüz örzöje, s' Szent Szüznek Szüz Férje:
Jesusnak midön szólgálsz, minket jóval kinálsz:
Urunkat engeszteld, és mi számunkra kérleld,
helyettünk meg-öleld.
Szent István Christus tagja, Jesus koronája,
hogy te elsö szenvedtél, Christusnak tetszettél:
Elsö követésed, lött elsö inneplésed;
szükségink elöl vedd.
Szent János fényes csillag, Tiszta szép szüz virág:
Te leg inkább tetszettél, hogy im szüzen éltél:
Szép Jesus nevében Vezérely minket Menyben,
Nyerj jót szükségünkben.
Oh áldott Apró Szentek, Kikben semmi vétek;
Jesusért meg-ölettek, ugy Menybe mehettek:
Oh szent ártatlanság, Christusnak nagy vigasság,
Angyali méltóság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 128–9. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 28.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 385), Vépi ék. (1725–68, 83), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 31).

Ének karácsony nyolcadának szentjeiről. Vö. Szent Istvánról, Szent Jánosról, apró-szentekröl c. jz. Szent Józsefről a harmadik versszakban emlékezik meg, utalva a Vízkereszt nyolcadában hagyományos Szentcsalád ünnepére. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–6–13 (a–b–c–c); a tizenhármas sorok 7/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 121/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre