Cor tibi jesv offero etc. magyarul*

Azon Nótára

VEdd ajándékúl szivemet, oh! édes JESUSom.
S' minden eszemet, kedvemet, én kedves Christusom.
Itt imádván Szent Testedet, mutasd hozzám kegyelmedet;
Oh! én szerelmes Kisdedem: Testé lött Istenem!
Hogy magad igy meg-aláztad, oh! édes JESUSom:
Minden elme el-hül rajtad, ô csudás Christusom.
Szemlélvén téged jászolyban, mélyen hatcz gondolatomban,
Oh! én szerelmes JESUSom, Felséges Christusom.
Mi kénszeritett tégedet, oh! édes JESUSom,
Hogy igy el-rejtnéd fényedet, ô kegyes Christusom?
Hozzánk való szeretetböl ezt müveléd, s' jó-kedvedböl,
Oh drága-látott JESUSom. Kicsinded Christusom.
Engedd, én-is szeresselek, oh! édes JESUSom;
S' szent élettel kövesselek, kalaúz Christusom:
Add segitö malasztodat, nyújcsd Isteni job-karodat;
Oh! én szerelmes Kisdedem, Edesem, Kedvesem.
Kösd jászlotskádhoz szivemet, oh! édes JESUSom;
Fektesd szénádra fejemet ártatlan Christusom:
Soha meg ne tagadgyalak; Söt végetlenül áldgyalak
Oh! én szerelmes JESUSom, Meg-váltó Christusom.

Nyomtatott kiadása:

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 281–2. Kiad. MIR 39, 57–8. – Cím és nótajelzés: ALIUS. Cor tibi JESV offero etc. ut suprà pag. 37. MAGYARUL. Azon Nótára.

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 164), Vépi ék. (1725–68, 69).

Karácsonyi ének a betlehemi kisdedhez, a Cor tibi Jesu offero, o cordis sponsule kezdetű cantionak a kassai Cantus catholiciben (1674, 62–3) közölt változata után, és annak magyar fordítása nyomán készült átalakított szabad parafrázis. Vö. [VEd magadnak én szivemet…] c. jz.

Versforma: 14–14–16–14; a négy sorba rendezett versszakok eredeti képlete: 8–6–8–6–8–8–8–6 (a–b–a–b–c–c–d–d).

Dallama: RMDT II., 233. sz.
Hátra Kezdőlap Előre