Sanctvs*

Nótája, Oh ékes szép virág

SZent vagy, Szent vagy, örök Atya Isten:
Szent vagy, Szent vagy, áldott Fiu Isten:
Szent vagy, Szent vagy, vigasztaló,
Szent Lélek Ur Isten Lelkünket tápláló.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 141. – Cím: SANCTVS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 41. ([OH ékes szép virág…] sz.).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 68), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 174), Paksi Márton György-ék. (1760, 107).

A Szentháromságot dicsőítő sanctus-parafrázis újév napjára. Az ének alapjául szolgáló liturgikus szöveg eredetéről lásd Resonemus Vngarice c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–10–8–12 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 205. sz.
Hátra Kezdőlap Előre