[Pogányok, nemzetségek…]*

Nota. Jer minnjájan örülly

Pogányok, nemzetségek,
Nyélvek és minden népek
Az ur Christust no dicsirjetek.
Vig orczával nékie
Járúllyúnk eleibe,
Mert születet idvességünkre.
Effrátes hataraban,
Bethlehem városaban,
Dauid király eggyik házában.
Bölcsek nap-kelet felöl,
Tiszta, buzgo örömböl,
Hozzá mennek nagy meszsze földröl.
Kik nemes ajandekkal
Menének hamársággal,
Hogy tisztelnék nagy buzgósággal.
Jmadak à gyermeket,
Mint igaz Istenneket,
Menyböl szállot idvösségeket.
Angyaltöl intetenek,
Hogy viszsza ne térnének,
De más úton haza mennének.
Mert kegyetlen Herodes
À gyermeket keresne,
Jövendöre hogy el-vesztené.
À bölcsek hogy ezt értek,
Jobra uttyok tériték,
À kis Jesust ottan hirdeték.
Hazájokban à népet
Igaz hitre tériték,
Keresztséget Christusban fel vévék.
Dicsiret ur Istennek,
Születet kis gyermeknek,
Egyetemben à szent léleknek.

28–30 K Hiányzik.

Alapszöveg: Kézirata és nyomtatott kiadása:

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 60–1. – Nótajelzés: Nota. Jer minnjaján örülly.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 108–9. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Jer minnyájan örüllyünk, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 83).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 75; kiad. MIR 39, 96), Écsi-ék. (1700–25, 189), Vépi ék. (1725–68, 100).

Vízkereszti „három király járó” ének. Lásd [Az harom szent kiraly…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–7–9 (a–a–a).

Dallama: RMDT I., 129. sz.
Hátra Kezdőlap Előre