[VJ Csillag jelent az Egen…]*

Nota: O gloriosa Domina, etc.

VJ Csillag jelent az Egen,
Kit meg-prófétáltak régen:
Ez jele az új Királynak,
Kit a' szegény lelkek várnak.
Gáspár ott az új Királynak,
Enged; és szép Csillagának:
Ur Iesusnak Királyságát,
Arannyal jegyzi nagy-vóltát.
Menyhárt Temiénnel áldgya,
Ur Iesust Istennek mondgya.
Noha láttya szegénységét,
Még-is hiszi Istenségét.
Bóldisár-is Myrrhát viszen,
Róla bizonyságot tészen.
Hogy az Isten emberré lött,
Szép Szüztöl e' Világra jött.
Arany, Temjén, Myrrha kenet;
Hit, Reménség, és Szeretet.
Ezzel Iesushoz mehetünk,
Es Szent kedvében lehetünk.
Aldott IESUS új Királyunk,
Elötted földre borulunk.
Dicsirtessél Szent Atyáddal,
Szent Anyád Szüz Mariával.

3 CCK CCN Ez a' Jele új 4 CCK CCN Kit szomjúzó Lelkek várnak. A sor után refrén: Ajándékúl szivet adgyunk, Szent Királyokkal fáradgyunk: Csillag fényéhez járúllyunk; Kis Urunknak udvarollyunk. 5 CCK CCN Szent Gáspár az 6 CCN enged jeles 7 CCK CCN Valván Jesus Királyságát 8 CCK Arannyal, és méltóságát. CCN Arannyal, s' hatalmasságat: 9 CCK CCN Szent Menyhért 10 CCK Kis Jesust CCN kis JESVST Urának 11 CCK Ha láttya-is 12 CCK Még-is vallya CCN Vallya meg-is 13 CCK CCN Szent Bóldisár mirhát 14 CCK Es az által vallást tészen; CCN s' ebben ö erössen hiszen, 16 CCK Ezt jelenti mirha kenet CCN a' halandóságban öltözött. 19 CCK fordullyunk CCN útra ezekkel indúllyunk, 20 CCK Elötte földre borullyunk CCN JESVSnak szivböl hódúllyunk. 21–24 CCK Igaz Királyhoz indúllyunk, Nékie szivböl hódúllyunk; Szent Háromságnak szólgállyunk, Istenünknek rendet állyunk. CCN Hiányzik.

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 109. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 83).

Cantus catholici. Kassa 1674, 162–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: En Trinitatis, Nótájára. fol. 156.

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 73–4. Kiad. MIR 39, 24. – Cím: ALIUS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 117), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 140), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 104).

Vízkereszti „három király járó” ének. Lásd [Az harom szent kiraly…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen. A három egykorú nyomtatott változat szövegeltérései arra vallanak, hogy a szerkesztők egymástól függetlenül kéziratos hagyományból merítettek.

Frick József (A középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár 1910, 123) mint a szöveghagyományozás egyik távoli pillérét idézi a domonkos eredetű Debreceni-kódex 112. lapjáról (Nyelvemléktár XI, 66) ez ének első, variáns sorát: Uj csillag jelönnék az egön. Ez a kezdősor azonban egy középkorvégi prédikációba  szőve és elszigetelten található; az összefüggés nagyon bizonytalan; lehetséges a véletlen egyezés vagy egyszerű utalás a betlehemi csillagra.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 239. sz.

21 Aldott IESVS új Királyunk – az 1674-i kassai Cantus catholiciból közölt karácsonyi ének kezdősora (vö. [ALdot Jesus új Királyunk…] c.); az egyezés csak Kájoni szövegében fordul elő; lehetséges, hogy ez csak véletlen, mert éppen ez a sor a másik két verzióban merőben más.
Hátra Kezdőlap Előre