[AH Jesus szenvedése…]*

Nótája, Oh mennyei szerelmünk

AH Jesus szenvedése,
Mi vétkünkért való
Síralmunk nevelése,
Sok türésböl álló:
Méltán, méltán gyötrödöm szivemben,
Jesust értem látván, a' nagy gyötrelemben.
Hogy Jesust Kereszt ága,
Magához foglalta;
Két szememnek világa,
Magát jaj meg-adta.
Meg-setétült az Egek súgára;
Mert a' Kereszt-fán függ e' Világnak Ura.
Egek, hogy szenvedtétek,
Jesusnak kénnyait?
Hogy hogy viselhettétek
Szent Urunk súllyait!
Tekintsétek, kit kívántok nézni;
Sebtül szent orczáját, ah nehéz ismérni.
Minden kegyetlenséggel
Jesuson az Sidók;
Hol vadtok segítséggel
Cherubim Angyalok?
Miért fel-nem költetek mellette,
Mikor Sidó Jesust kínzotta, és verte.
Nem vólt Világ éltében
Olly kín, s' olly gyötrelem,
Mint Jesusnak testében
Vétkünkért sérelem:
Szakadoznak az erös kö-sziklák-is;
A' kemény sziv még-is nem ejt egy könyvet is.
A' koporsóm zártáig
Könyvem meg-nem apad,
Hogy értem haláláig
Jesus annyit fárad.
Oh jaj! tovább immár nem szólhatok;
De Jesus testétöl meszsze nem álhatok.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 321–2. – Címe és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 318. ([OH Mennyei szerelmünk, Felséges Istenünk…] c.).

Sirató, bűnbánati ének Jézus keresztjénél. Vö. [OH egeknek fényessége…] c. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–10–12; vagy a nagybetűs kezdések és a rímek szerint: 7–6–7–6–10–12 (a–b–a–b–c–c).

Dallama: RMDT II., 221. sz.
Hátra Kezdőlap Előre