Christusnak hozzank való szeretetiröl*

Nótája, Imé szörnyü Halál

KInt-látott Jesusunk, Ah mennyit érettünk,
Szenvedtél! mert igen szerettél:
Gyenge személlyedet, Nagy kínoknak adád;
Lelkünkért véredet ki-ontád.
Oh drága Jesusunk, Mi jót láttál bennünk,
Meg-halni értünk hogy akartál?
Csak a' nagy szeretet vezérlet ezekre,
Ertünk illy nagy szenvedésekre.
Emlitvén kénnyait, Méltán hálát adgyunk;
Csókolván tagjait, szolgállyunk;
Fordítsunk keveset a' nagy szeretetért,
Ne szánnyuk semminket illy jóért.
Oh édes Jesusunk, Tiéd már életünk,
Mellyet haláloddal meg-vöttél:
Testi rosz kisértet, Hiában tört vetet;
Mert engem Jesus már meg-nyertél.
Dicsösség Istennek, a' ki Szülöttének
szerelmét igy velünk közlötte:
Dicsiret Szent Szüznek, A' ki hegyes-törnek
fájdalmit Jesusért viselte.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 284–5. – Cím: CHRISTUSNAK HOZZANK VALÓ SZERETETIRÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 233. ( A' halalhoz való keszületröl c.).

Bűnbánó ének, egyben hálaadás Jézus megváltó áldozatáért. A tartalma szerint a nagyböjtben, a húsvéti gyónás elvégzése után énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–9–12–9 (a dallamminta rímképlete: a–b–c–b; ezt bizonytalanul követi vagy a–a–b–b képlettel cseréli); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel. Vö. A' halalhoz való keszületröl c. jz.

Dallama: RMDT II., 62d. sz.
Hátra Kezdőlap Előre