[OH Jesus, Nemzetedtöl jaj melly igen bántattál!…]*

Nota Condolete Mariae

OH Jesus, Nemzetedtöl jaj melly igen bántattál!
Nagy sirásra, zokogásra, könyv-hullásra
azzal engem indítál.
Mint vertek, s' bé kevertek, Jesus, véredben talpig:
Mint szenvedtél, s' mig éltél, s' mint engedtél,
Kereszt fádon halálig.
Jesus tudván, kereszt fan Hogy értünk lesz halála:
Még-is menyböl, örök fényböl, jó kedvéböl,
Illy kínokra le-szálla.
Jesus látván, Föld hátán bünös emberek terhét;
Rút Sidóknak, hohéroknak, Mint vadaknak,
kezébe adá testét.
Két Latorral, rosz órral, Keresztre függeszteték:
Fel-kiáltván, Lelkét adván; Fejér gyólcsban,
Koporsóban téteték.
Ah Jesus, tölem ne fuss, Lelki szép ékességem:
Nem utállak, söt óhajtlak, Midön látlak vérben,
Oh én szépségem.
Kivánom, légyen kínom, Veled édes meg-váltóm:
Szent Királyom, Hogy ezt látom, nem javallom,
Ha gyengén magam tartom.
Velem kínod közöllyed, Drága szeléd Bárányom:
Bünös híved, ah melléd vedd, Ne-is szenvedd,
hogy külömbözzék tülled.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 306–7. – Cím: MAS. – Nótajelzése: Azon Nòtára. Az elsö czikkel kettöztetése nélkül. [Utalás az előtte lévő négy soros Condolete Mariae kezdetű cantio dallamára].

Szövege megvan még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 205).

Sirató ének nagypéntekre. Mondanivalója szerint a liturgiában a kereszt előtti tiszteletadás és az Improperia latin szövegeinek felel meg; vö. Popule meus c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–12–7 (a–b–a); az első sor 7/7, a második 4/4/4 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 229/I. sz. (Papp Géza szerint a versforma: 14–8–11). – A nótajelzésben idézett Condolete Mariae kezdetű cantio négy soros, és az első két sorának dallam-frázisa azonos; ezt a magyar énekben csak egyszer kell énekelni. Vö. [JEsusunk szent halála, Fel indítá szivünket…] c. ének jegyzete.

13 Két Latorral, rosz órral – orozóval, orzóval, tolvajjal (NySz II, 1129–30).
Hátra Kezdőlap Előre