[OH szeretet gyuladása…]*

Nota Gyakorta mongyuk örökké; Jaj én szegény gyarló féreg

OH szeretet gyuladása,
Szép Jesus szenvedése:
Oh szent élet formálása,
Jesus kínra menése.
Oh szép Jesus, Add szivemnek
Fájdalmok meg-érzésit;
Hogy az én szeretetemnek
Láthassam bövezésit.
Test fájdalma, szeretetnek
Hadd légyen indítója:
Bö-szeretet, Keresztemnek
Légyen gyámolitója.
Szeretetnek és türésnek
Kettös sebe, Velem légy:
E' két-féle szent égésnek
Lángjával szivem jól mégy.
Jesusért való türéssel
Lelkem aláztassék-meg:
Szeretetbéli égéssel
Szivem újittassék-meg.
Szent türéshez ha szokhatom,
Bövül Isten félelme:
Mentül testem szoríthatom,
Tágúl Isten szerelme.
Veled Jesus hogy nem türtem
Ekkoráig, ah! bánom:
Mellyet bünnel meg-pökdöstem,
Jaj! Szent orczádat szánom.
Ah szeretet, melly ékes vagy,
Szent kereszt viseléssel!
Szent Hit-is bennem akkor nagy,
Midön fénlik türéssel.
Ah Jesus, szent véred által,
Testem magadnak foglald:
Eöt mélységes sebed által,
Hült Lelkemet fel-forrald.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 281–2. – Felirata: Magyarúl, Azon Nótára. – Előtte a latin eredeti ezzel a dallamutalással: Ad Melodiam, fol. 230. [ = Gyakorta mongyuk örökké] et 245. [ = Jaj én szegény gyarló féreg].

Nagyheti ének, amely a Jézus szenvedéséért vállalt türelemre buzdít. Az Amoris o incendium kezdetű latin cantio parafrázisa. Eredetije csak az 1674-i kassai Cantus catholiciben található, és a himnológiai irodalom sem ismeri. – Szövege a következő:


Amoris o incendium
O Christe vir dolorum!
Arctae viae compendium,
O Christe rex amorum!
O Christe mi, tu suggere
Cordi meo dolorem:
Novasque flammas aggere,
Ut his alas amorem.
Dolor meus ut maximi
Sit amoris minister:
Amor tuus ut intimi
Doloris sit magister.
Da vulnus ergo supplici
Amoris et doloris:
Cor ure flamma duplici
Doloris ac amoris.
Magni doloris malleo
Totum cor atteratur:
Sic felleo sic melleo
Amore conterantur.
Doloris artes tunc amor
Cor conterens docebit:
Amoris arte cum dolor
Deo magis placebit.
Ah! parce, quod deliquerim!
Ah! parce jam dolenti!
Quod te Deum reliquerim
Ignosce poenitenti!
O vulnerata charitas
Doloris in theatro!
O artifex aeternitas
Amoris in theatro!
Per ista sacra vulnera
Et sanguinem fluentem,
Rogo meum cor vulnera!
Absolve poenitentem.

Fordítója ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 55. és 62a. sz.

4 bövezésit – a latinban alere (táplálni) és aggere (halmozni) igék vannak.
Hátra Kezdőlap Előre