Credo*

Nota: Christus fel-támada, Kyriel. Allel.

HIszünk igaz Istenben,
Meny, s' Föld Teremtöjében:
Mindenható eröben,
kivel vagyunk életben.
Kyrielejson. Alleluja.
Hiszünk IESUS Christusban,
Idvezitö Urunkban:
Ki igaz Fiú Isten,
Meny, föld, kit tisztel éppen.
Le-szálla az Egekböl,
Születék tiszta Szüztöl:
Szenvede nagy kedvéböl,
Hogy szabadúlnánk bünböl.
Szálla-alá Poklokra,
Nézvén szegény Foglyokra:
Fel-támad harmad-napra,
Menybe menvén ül Jóbra.
Hiszünk a' Szent Lélekben,
Szentek eggyességében:
Hiszszük bün bocsánattyát,
Testünk fel-támadását.

5 CCK Alleluja, Alleluja. A refrén végig ez. 8–9 CCK Ki Fiù Isten nyilván; Meny s' Föld Eöt-is uralván. 10 CCK magas Egböl 11 CCK Szüzböl 14–15 CCK Jesus Lelke poklokra Szálla, nézvén Foglyokra: 19 CCK Lévén Szentek hitiben: 20 CCK bocsátását

Nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 235. – Cím: CREDO. – Nótajelzés: Nota: Christus fel-támada, Kyriel. Allel. – A második kiadásból kimaradt.

Cantus catholici. Kassa 1674, 332–3. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 93), Paksi Márton György-ék. (1760, 258), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 9), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 89a).

Credo-parafrázis húsvétra, az Apostoli Hitvallás verses fordítása. Lásd Karacsonra valo Patrem c. jz. A két nyomtatott változat feltehetően korábbi kéziratos hagyományra vezethető vissza.

Versforma: 7–7–7–7–8 (a–a–a–a–b); az ötödik sor refrén, húsvéti acclamatio.

Dallama: RMDT II., 152. sz.

12 nagy kedvéböl – elhatározásából, önként.
Hátra Kezdőlap Előre