[AZ Ur Christus fel-támada…]*

Nota: Surrexit Christus hodiè, etc.

AZ Ur Christus fel-támada,
Nékünk reménséget ada.
Alleluja.
Hogy mi-is mind fel-támadunk;
Es ö véle uralkodunk.
Fel-támadása Urunknak,
Romlása lön a' Pokolnak.
Ellyünk immár a' Christusban,
örvendezzünk mi Urunkban.
Dicsösség az egy Istennek:
Atya, Fiú, Szent Léleknek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 253. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Surrexit Christus hodiè, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 192).

Húsvéti ének. Feltehetően a Christus surrexit kezdetű, hasonló tartalmú és versformájú latin énekcsalád vagy az Allelujával váltakozó ünnepi versiculus magyar változata (vö. RMKT I2 431–5.1.; RMDT I., 635–6.1.; RMKT XVII./7, 201 203. sz. jz.). Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–4 (a–a–b); a harmadik sor refrén.

Dallama: RMDT I., 146. sz.
Hátra Kezdőlap Előre