[UR Christusunk fel-támada…]*

Nota Surrexit Christus hodie

UR Christusunk fel-támada:
Alleluja, Hála légyen az Istennek.
Nékünk reménséget ada.
Alleluja, Hála légyen az Istennek.
Mert mi-is mind fel támadunk;
De ugy hogy ha szót fogadunk.
Fel-támadása Christusnak,
Romlása lön az Pokloknak.
Ha Christusunk nyomán járunk,
Bóldog fel-támadást várunk.
Lelkünk már éllyen Christusban;
Ugy vigadhatunk Húsvétban.
Csak Jesusunknak itt éllyünk;
Ha porrá lészünk, se féllyünk.
Christusunknak hálát adgyunk;
Fel-támadásán vigadgyunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 339. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az énekeskönyv 337. lapján lévő Surrexit Christus hodie kezdetű kottás latin énekre].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 95).

Felelgetős húsvéti ének, a Christus surrexit kezdetű énekcsalád egyik magyar változata. Lásd [AZ Ur Christus fel-támada…] c. jz.

Versforma: 8–12–8–12 (a–b–a–b); a második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT I., 146. sz.
Hátra Kezdőlap Előre